Navigation

Letos prvič izvajamo program SIA tudi v Sloveniji, ter se s tem ponosno pridružujemo SIA skupnosti osemnajstih držav v Evropi in širši regiji. Prvo leto se bo program izvedel jeseni kot SIA BETA Slovenija, usmerjen pa bo predvsem na dijake in dijakinje s srednjih šol in gimnazij, saj verjamemo, da obstaja potreba po vključevanju v aktivnosti podjetništva z družbenim učinkom že zelo zgodaj, ko se kot osebe šele razvijamo, ter smo še bolj odprti za alternativne pristope k podjetništvu. V letu 2018 pa nameravamo svoje delovanje razširili v polno, malce bolj intenzivno SIA izkušnjo, ki bo namenjena prav vsem mladim, tako šolajočim se, kot tudi tistim, ki že vstopajo na trg delovne sile.

Trenutno smo v fazi vključevanja srednjih šol in gimnazij v SIA BETA program, v okviru katerega bomo septembra izvedli dvodnevni sklop treh delavnic, ki bodo mlade seznanile s podjetništvom z družbenim učinkom ter jim pomagale razviti poslovni načrt za lastno idejo. V oktobru bomo za vse sodelujoče izvedli tudi webinar na temo podjetništva z družbenim učinkom. Seveda bodo najboljši tudi nagrajeni, in sicer z nagrado v vrednosti 1000 EUR in izletom na SIA Summit v Beogradu med 1-4 novembrom.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close