Navigation

POSLANSTVO

Razvijamo skupnost mladih družbenih inovatorjev, ki spreminjajo svoje namere v dejanja. Podpiramo jih pri grajenju podjetij z družbenim učinkom, ki ponujajo rešitve za največje izzive današnjega časa. Igramo se, eksperimentiramo, sanjamo na veliko, trdo delamo, 100% smo usmerjeni v sočloveka, radikalno sodelujemo med sabo. To dosegamo preko organizacije dogodkov in izvajanja delavnic, dvigovanja ozaveščenosti o podjetništvu z družbenim učinkom, učenjem potrebnih znanj za navigacijo od abstraktnih namer do uspešnih podjetij, mladim omogočamo dostop do mreže sovrstnikov in strokovnjakov ter izpostavljamo najboljše ekipe z nagrado, ki spodbuja projekte z družbenim učinkom – Social Impact Award.

 

VREDNOTE

Odprto povabilo

Cilj organizacije SIA ni v tem, da vsi mladi, ki se udeležijo našega programa postanejo podjetniki z družbenim učinkom. Namesto tega želimo vsem ponuditi prijazno, podporno okolje za učenje o tem kaj podjetništvo z družbenim učinkom je, ter ga preizkusiti. Če jim postane všeč, ter če želijo podjetništvo z družbenim učinkom postaviti v svoje miselne temelje ter v prakso, super! Če ne, pa je ozaveščenost ter podpora ciljev podjetništva z družbenim učinkom tudi odlična popotnica za prihodnost.

Tukaj smo, da se učimo, ter ne da zmagujemo

Nemara je slogan “vsak je zmagovalec” resda rezerviran za Olimpijske igre, vendar njegovo bistvo prav gotovo drži tudi pri SIA. Ponavadi nagrade ustvarjajo redke zmagovalce ter veliko poražencev, vendar pri uporabi metodologije SIA z njenimi številnimi prednostmi (močna vsebina, različne vzpodbude, jasna struktura …) poskušamo biti vključujoči za vse, ter s tem usmeriti našo pozornost v vse sodelujoče ter ne le v zmagovalce. Naša največja prioriteta je kvalitetna vsebina delavnic ter izkušnja podjetništva, ki jo lahko pridobijo prav vsi. Kljub temu, da nekateri resda na koncu pridobijo finančno podporo (ter številni od njih postanejo inspiracija naslednjim SIA generacijam), pa vsi od vsega začetka pridobijo dostop do vsebin, podpore, mentorstva in priložnosti za izkušnjo podjetništva z družbenim učinkom v praksi.

Dostopno za vse

Poskušamo podreti vse prepreke, ki bi nemara ovirale mlade pri sodelovanju: pomanjkanje informacij in discipline, jezikovne prepreke, geografske omejitve, predsodke ter številne druge. Zatorej poskušamo z izvajanjem delavnic ne le v glavnem mestu, temveč v vseh večjih študentskih mestih doseči čim večjo skupino mladih. Delavnice izvajamo v jeziku, ki ga lahko razumejo vsi, izogibamo se nerazumljivemu žargonu, na vse nejasnosti pa se odzivamo hitro in s skrbjo. Predvsem pa želimo razširiti vse potrebne informacije in znanje med študenti, ki prihajajo z različnih disciplin, geografskih lokacij in ozadij. Pogosto smo tako prva (če ne celo edina) vstopna točka mladih v podjetništvo z družbenim učinkom. Skrbimo za to, da je ta stik prijeten ter izveden na osebni ravni.

Kultura transparentnosti in povratnih informacij

Povratne informacije so ključne za uspešno učenje. Zato namenimo na naših delavnicah velik poudarek na ena-na-ena komunikaciji, prav tako vzpodbujamo ena-na-ena pogovore s sodelujočimi ter se osredotočamo na posameznike pri pregledovanju prijavljenih projektov. Prav tako prejme vsak sodelujoči osebni pisni komentar na prijavljeni projekt, ki je lahko v veliko pomoč pri naslednjih korakih v podjetništu z družbenim učinkom.

Odgovornost

Lastna dejanja sodimo po istih načelih kot ocenjujemo prijavljene projekte:

  • Inovacija : ali dosegamo vse mlade, ki imajo drugače omejen dostopo oziroma pomanjkanje dostopa do kvalitetnih znanj o podjetništvu z družbenim učinkom?
  • Družbeni učinek : ali ustvarjamo pozitivni učinek tako na širokih področjih, kot tudi v obsegu za čim več mladih ter čim več projektov?
  • Izvedljivost : Ali imamo dostop do vseh potrebnih finančnih, strokovnih in družbenih sredstev, za organizacijo SIA po trajnostnih načelih?

Podjetništvo v dejanjih

V tem smo vsi skupaj. Sebe postavljamo za zgled mladim, ki jih poskušamo doseči. Delujemo po načelih, ki jih učimo ter nenehno iščemo nove načine za ustvarjanje večje dodane vrednosti tako za mlade, kot tudi naše podpornike ter partnerje.

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close